Chilton High School
1

Friday, January 18, 2019
TimeEventDetails
No School In-Service
5:30pmSwimming: Boys Varsity Gamevs. Appleton West, Fond du Lac, Kiel, Neenah, Oshkosh North, Oshkosh West, Pulaski
 @ Appleton West High School location
5:50pmBasketball: Boys JV2 Game  

(Cancelled)

vs. Kiel
 @ Chilton High Schoollocation
5:50pmBasketball: Boys JV Gamevs. Kiel
 @ Chilton High Schoollocation
7:15pmBasketball: Boys Varsity Gamevs. Kiel
 @ Chilton High Schoollocation
Saturday, January 19, 2019
Sunday, January 20, 2019
Monday, January 21, 2019
Tuesday, January 22, 2019
TimeEventDetails
5:50pmBasketball: Girls JV2 Gamevs. New Holstein
 @ Chilton High Schoollocation
5:50pmBasketball: Girls JV Gamevs. New Holstein
 @ Chilton High Schoollocation
7:15pmBasketball: Girls Varsity Gamevs. New Holstein
 @ Chilton High Schoollocation
Wednesday, January 23, 2019
Thursday, January 24, 2019
TimeEventDetails
5:30pmSwimming: Boys Varsity TriangularBerlin, Plymouth vs. C/V/B
 @ Chilton High Schoollocation
5:50pmBasketball: Boys JV2 Gamevs. New Holstein
 @ Chilton High Schoollocation
5:50pmBasketball: Boys JV Gamevs. New Holstein
 @ Chilton High Schoollocation
6:00pmSwimming: Boys Varsity TriangularBerlin, Plymouth vs. C/V/B
 @ Chilton High Schoollocation
7:15pmBasketball: Boys Varsity Gamevs. New Holstein
 @ Chilton High Schoollocation